Burun Tıkanıklığı ve Nefes Alma Problemleri

Burun tıkanıklığına neden olan 3 tür problem vardır.

  • Septum deviasyonu
  • Konka hipertrofisi
  • Nazal valv problemi

Bu problemler genelde beraber görülür ve değişik derecelerde birbirlerine eşlik eder.

Septum deviasyonu (Burun eğriliği ameliyatı)

Septum burnun iki deliği arasındaki bölmeye verilen isimdir. Üst kısmı kartilaj alt kısmı ise ince bir kemik tabakadan oluşur. Bu bölme burnu iki eşit parçaya böler, bu sayede burnun iki taraftan da eşit nefes alması sağlanmış olur. Ama herkeste bu durum böyle değildir. Toplumda insanların azımsanmayacak kısmında bu bölmede eğrilikler vardır. Ancak septumdaki bu küçük eğrilikler nefes alma problemi yaratmayacak seviyededir. Ancak septum eğrilikleri fazla olduğu zaman solunum problemleri de kaçınılmaz olur. Septum bazen C ya da ters C şeklinde tek tarafa eğri olabileceği gibi (S) şeklinde iki tarafa da eğri olabilir. Eğri olan tarafta burun pasajı daraldığından zaten hava geçişi azalmıştır. Karşı burun deliği de tam tersine genişlemiştir. Ama burun iki taraftan eşit nefes almak ister. Dar olan tarafı genişletemediği için geniş olan taraftaki alt konkayı yani burun etini büyüterek burun boşluğunu küçültür ve her iki burun boşluğunu eşitlemeye çalışır. Bu durum iki burun deliğinde de nefes alma problemi ile karşımıza çıkar. Eğer burundaki eğrilik S şeklinde ise bu tablo iki seviyede oluştuğu için nefes alma problemi daha ciddi bir seviyede olabilir. Bazende bu içteki eğrilikler eksternal yani dıştan da burun şeklini bozabilir. Burun ucunda burnun bir deliğini daraltmış dışarıdan gözüken septum kaudali olabileceği gibi, burnun çatısını bir ya da iki tarafa eğriltmiş bir septum da olabilir.

Bu eğri kısımların çıkarılması işlemine submukozal rezeksiyon (SMR) denilir. Eğri kısımların düzeltilip tekrar konulmasınada septoplasti ismi verilir.

Burun Eti Sorunu (Konka Hipertrofisi )

Burun içinde 3’erden toplam 6 konka vardır. Bu konkaların solunan havanın şiddetinin azaltılması ,ısıtılması ve mikroplardan arındırılarak temizlenmesi konusunda önemli fonksiyonel görevleri vardır. Konkalar gün içersinde bile defalarca farkedilmeyen bir şekilde şişer ve iner. Solunum problemleri esas bunların şişipte inmemesi durumunda oluşur. Halk arasında burun eti büyümesi olarak adlandırılan bu duruma konka hipertrofisi denilir. Bu durumun birkaç nedeni olabilir. En sık nedenler alerjik nezle, septum deviasyonu, kirli hava şartlarında uzun süre yaşamak ve kronik sinüzittir. Burda sebepe göre tedavi yaklaşımını düzenlemek gerekir. Septum deviasyonunda burun eğri olan septumun karşı tarafındaki özellikle alt konkayı büyütür. Septum deviasyonu düzeltilmedikçe konka büyümesi kalıcı olarak tedavi edilemez. Çünkü burun karşı taraftaki daralmayı kompanse etmek yani geniş burun deliğini daraltmak için büyüdüğü için septum düzelmedikçe kalıcı bir iyileşmede olmayacaktır. Septum deviasyonu düzelince konka hipertrofisi tedavi edilmese bile 3-6 ay içinde küçülerek normal olması gereken boyuta dönecektir. Bu süreci hızlandırmak için konkalara radyo frekans uygulaması en iyi seçenektir. Eskiden olduğu gibi bu konkaların kesilmesi ya da çıkarılması burundaki önemli bir fonksiyonel ünitenin kaybına ve aşırı kanamalara yolaçar.Bu yüzden bence bu yapılar çıkarılmamalıdır. Konka içindeki kemik yapı bazen aşırı gelişip burun boşluğunu daraltabilir, bu gibi durumlarda radyo frekans uygulaması yeterli olmaz. Konkaları lateralize etmek düzelmeye katkı sağlayacaktır.

Nazal Valv Problemi

Nazal valv septum ile burnun yan çatısının birleşim yerine denilir. Bu bölgede septum kartilajı ile üst lateral kartilajlar birleşir ve bu bölgenin ideal açısı 10-15 derecedir. Ama bu açıklık yapısal ya da edinsel nedenlerle bozulabilir ve kapanabilir. En sık nedenler travma, burun ucunun düşük olması, geçirilmiş başarısız rinoplasti ve yüksek seviye septal eğriliklerdir.

Nefes alma problemi olan bir hastada septum eğriliği ya da konka hipertrofisi düzeltilse bile eğer nazal valv kapalı ise nefes alma problemi tam olarak düzelmeyecektir. Kaliteli bir nefes alma için burundaki tüm problemlerin eş zamanlı düzeltilmesi gereklidir. Bu yüzden ameliyat öncesi burun tam olarak değerlendirilmeli nefes alma bozukluğu yapan problemler için tedavi planlanmalıdır.

Nazal valv tedavisinde en sık kullanılan yöntem; septum kartilajından elde edilen spreader greft denilen kıkırdaklar la bu bölgenin desteklenmesidir. Bu greftler hem nazal valvi açar, hem de burun çatısının desteklenmesi açısından faydalı olur.burun tıkanıklığı sorunu bu operasyon ile giderilebilmektedir.

Burun tıkanıklığı ameliyatı ile Burun estetiği birlikte yapılabilir, tek bir operasyonla iki sorunda giderilebilir.