Ulusal bilimsel makalelerim

 1. Terzioğlu A, Bingül F, Ateş L, Aslan G. Doku Genişletici Uygulamalarımız ve Komplikasyonları. T.K. Tıp Bilimleri Dergisi 2002;22(2):168-172.
 2. Terzioğlu A, Bingül F, Ateş L, Aslan G. Yanık Sonrası Gelişen Hipertrofik Skarların Tedavisinde Kişiye Özel Kompresyon Ortezlerinin Kullanımı. Türk Plast Rekonstr Cerr Dergisi 2002;10(1):35-39.
 3. Terzioğlu A, Aslan G, Bingül F, Keven Ö, ElagÖz Ş. İnkomplet Eksize Edilmiş Bazal Hücreli Karsinomalarda Nüks Olasılığının Önceden Belirlenmesi. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi 2001;34 (1-2):57-62.
 4. Terzioğlu A, çığşar B, Aslan G, Bingül F. Konjenital Pitoz Onarımlarında Otojen Fasya Lata ile Frontal Askı Yöntemi Sonuçlarımız. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, 2001;34 (1-2):85-90.
 5. Terzioğlu A, Sarıfakıoğlu N, Bingül F, Erdem Y, Ateş L, Aslan G. Mylomeningoselli olgularda nöral defekt onarımından sonra cilt defektlerinin kapatılması için kullanılan cerrahi teknikler. Türk Nöroşirurji Dergisi. 2004; 14(1): 34-41.
 6. Bingül F, Tuncalı D, Gökrem S, Aslan G. Fetal yara iyileşmesi. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi. 2005; 25(4): 569-575.
  Terzioğlu A, Aslan G, Bingül F. Rhinofima ve Cerrahi Tedavisi: Olgu Sunumu. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi 2001;34 (1-2):100-102.
 7. Terzioğlu A, Aslan G, Bingül F. Orbital “Blow-In” Kırığı ve Glob Avulsiyonu (Olgu Sunumu). Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 2002;22(5):514-516.
 8. Terzioğlu A, Sarıfakıoğlu N, Bingül F, Aslan G. Nadir bir parotis kitlesi: Parotis tüberkülozu. T Klin Tıp Bilimleri 2003;23(2):156-158.
 9. Terzioğlu A, Bingül F, Aslan G, Tuncalı D. Axiller meme. Ank Eğ Ar Hast Der.2003; 36(1-3): 135-136.
 10. Tuncalı D, Yavuz N, Bingül F, Terzioğlu A, Aslan G. Nazal Valv Problemleri. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi. 2006; 26(1):